Mediation

Mediation

Mediation & Conflictbemiddeling

Met mediation, ofwel professionele conflictbemiddeling, kunt u escalerende spanningen en slepende patstellingen doorbreken voordat ze tot openlijke ruzie en rechtszaken leiden. Vaak bereiken sluimerende conflicten een punt waarop een oplossing onmogelijk lijkt, omdat geen van de partijen wil toegeven of geen opening meer ziet. Op dat punt is mijn rol als begeleider om nieuwe routes naar een gezamenlijke uitweg te openen. Ik verken en u opent de deur; vervolgens zult u er samen doorheen moeten stappen. Als dat lukt worden onnodige irritaties, (gerechtelijke) kosten en emotionele reacties die tot uitval kunnen leiden getackeld voor ze echt uit de hand lopen.

Open & Eerlijk

Mediation is mensenwerk en teamwerk. Het is veel eerder zaak om er de juiste expert voor in te schakelen dan een specifieke procedure te volgen of al te strikte regels toe te passen. Te doelgericht werken kan belemmerend zijn. Ik heb geleerd dat afstand en overzicht houden beter werken. Een open, eerlijke no-nonsense benadering is in mijn ervaring de meest effectieve manier om mediation voor alle partijen tot een goede afloop te brengen. Ik ga daarbij recht door zee: ik schep de voorwaarden waarbinnen u en uw wederpartij de stappen moeten zetten om weer tot elkaar te komen.

Hoor & Wederhoor

Het bemiddelen in conflicten is, zeker op zakelijk gebied, een gevoelige kwestie van hoor en wederhoor. Als mediator breng ik alle belangen boven tafel, om ze zorgvuldig af te wegen en mee te nemen op weg naar een gezamenlijke oplossing: een weg vooruit die alle partijen kunnen accepteren. U heeft een mediator nodig die geen blad voor de mond neemt, maar toch tactvol weet om te gaan met alle overtuigingen en emoties die een rol spelen. In de vele situaties waarin ik als mediator heb opgetreden bleek steeds dat eerlijk inderdaad het langst duurt. Dat kan alleen door afstand te bewaren en als een neutrale arbiter toegankelijk te blijven voor alle betrokkenen. Mediation doen we samen: uw wederpartij, uzelf &Arentsen.

Contact

Stel direct uw vraag